Zakup sprzętu poleasingowego

Jedną z form finansowania majątku firmy jest leasing. Zakłada on prostsze procedury, niż kredyt bankowy, bywa też, że koszt obsługi tego zobowiązania jest niższy, niż nawet kredytu inwestycyjnego. Nie są potrzebne żadne dodatkowe zabezpieczenia, to przedmiot leasingu stanowi gwarancję spłaty rat. W wypadku notorycznych opóźnień w regulowaniu należności, wraca on po prostu do leasingodawcy, bez długotrwałych (więcej…)